image
Privacybeleid

AP administratie respecteert de privacy van de personen die van haar diensten gebruik maken en stelt de bescherming daarvan te allen tijde voorop. Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met alle gegevens die zij ontvangt en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied. Middels publicatie van dit privacy beleid willen wij u onder andere informeren over welke gegevens worden verzamelt en voor welke doeleinden.

Deze site maakt gebruik van webstatistieken. Dit houdt in dat wij van iedere bezoeker summiere informatie ontvangen over het ip-nummer, datum en op welke manier u onze site gevonden heeft. Deze gegevens dienen alleen ter verbetering van onze site. De verzamelde informatie kan niet worden herleid tot personen en/ of organisaties.

Wanneer u meer wilt weten of nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met ons.

Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Privacy Policy | AP administratie © 2018